where-is-zeytinburnu-located

Share

Read More

AVCILR در کجا واقع شده است مساحت و جمعیت Avcilar AVCILR دلایلی است که Avcilar را برای مسکن و سرمایه گذاری مناسب می کند.

در مقاله زیر با همه چیز مربوط به باغچه شهیر استانبول آشنا خواهیم شد، از زیبایی و اهمیت موقعیت مکانی آن، طبیعت جغرافیایی آن، خدمات بهداشتی و آموزشی، حم...

درباره منطقه کایتانه چه می دانید؟

مشاوره رایگان دریافت کنید

Please enter your name
Please enter your phone

Turkish Citizenship in One Click

Get your Turkish Citizenship by investing $250,000 now