6b617c2f-6ef5-481b-a18b-a2295a945acd

Share

Read More

اصلاحات مهم در اخذ تابعیت ترکیه از طریق داشتن املاک و مستغلات

مدارک مورد نیاز برای اخذ تابعیت ترکیه، روشهای اخذ آن و آخرین اصلاحات قانون: مالکیت ترکیه

مشاوره رایگان دریافت کنید

Please enter your name
Please enter your phone

Turkish Citizenship in One Click

Get your Turkish Citizenship by investing $250,000 now